Tiedote tarkennetuista toimintaohjeista Koronaan liittyen
24.9.2020 21:35 Toiminta / Pääsivusto

Valkeakosken Kiekko-Ahma: Tiedote 24.9.2020

Jakelu: joukkueet, järjestyksenvalvojat, vanhemmat, yhteistyökumppanit

Tällä tiedotteella Kiekko-Ahma tarkentaa toimintaohjeitaan pohjautuen Jääkiekkoliiton suosituksiin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen. Toimintaohjeet ovat voimassa lokakuun 2020 alusta toistaiseksi.

Aluehallintoviraston lokakuun alusta voimaan tulevan päätöksen mukaisesti yli 50 hengen tilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa syyskuun tapaan silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kiekko-Ahman tapahtumiin osallistutaan vain terveenä. Pelaajat ja joukkueiden toimihenkilöt huolehtivat erityisen hyvin hygieniasta noudattaen viranomaismääräyksiä ja -suosituksia.

Tapahtumiin ei saa osallistua mikäli henkilöllä on jokin seuraavista oireista: yskää, nuhaa, kurkkukipua tai kuumetta. Koronan oireisiin kuuluu lisäksi hengenahdistus, lihaskivut, päänsärky ja vatsaoireet.

Sylkeminen Wareenassa on ehdottomasti kielletty!

Harjoitukset

Pukukoppeihin ja pelaaja-aitioihin ei mennä ennen kuin edellinen joukkue on sieltä poistunut. Jäävuoroaan odottavat pelaajat eivät myöskään tarpeettomasti oleskele pukukoppikäytävällä tai kaukalon välittömässä läheisyydessä.

Saavutaan hallille vasta juuri ennen harjoitusten alkua. Ei tuntia aikaisemmin. Jos kuitenkin tarvitsee odotella harjoitusten alkua hallilla, se tehdään joko katsomossa tai ulkona.

Kaikki harjoitukset, jotka eivät tapahdu jäällä, tulee ne mahdollisuuksien mukaan pitää ulkona.

Wareenan pukukoppikäytävä, varustekopit ja pukukopit ovat vain pelaajien ja toimihenkilöiden käytössä. Tarpeeton liikkuminen näillä alueilla tulee minimoida. Harjoitusvuorossa oleva joukkue ohjeistaa tarvittaessa joukkueen ulkopuolisia henkilöitä siirtymään katsomoon.

Pelaajien saattoliikenne vain pukukoppikäytävän oville. Harjoituksia voi seurata katsomosta.

Mikäli vanhempien läsnäolo on joukkueen toiminnan kannalta välttämätöntä (esim. pukeutumisessa avustaminen), tehdään se suu-nenäsuojaa käyttäen. Vanhemmat eivät saa jäädä pukukoppiin, vaan pukukopista ja alakäytävältä poistutaan viivyttelemättä. Mahdollisuuksien mukaan varusteet voidaan pukea jo kotona.

Yksittäiset tukitarpeiden järjestelyt sovitaan joukkueenjohtajan kanssa tapauskohtaisesti.

Jos avustettavia on paljon, niin joukkueen toimihenkilöiden on ohjattava varusteiden pukeminen porrastetusti.

Joukkue järjestää riittävän määrän käsidesiä pukukoppiin.

Harjoitusten jälkeen käydään hallilla suihkussa pienissä ryhmissä!

Sylkeminen Wareenassa on ehdottomasti kielletty!

Pelitapahtumat

Kiekko-Ahman toimiessa kotijoukkueena se vastaa siitä, että hallissa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja toimintaohjeita. Edustuksen peleissä tätä valvovat järjestyksenvalvojat. Junioripeleissä joukkueenjohtaja järjestää valvonnan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Wareenan pukukoppikäytävä, varustekopit ja pukukopit ovat vain pelaajien ja toimihenkilöiden käytössä. Tarpeeton liikkuminen näillä alueilla tulee minimoida.

Vieras- ja kotijoukkueiden pukukopit pyritään sijoittamaan mahdollisimman kauas toisistaan. Joukkueet käyttävät Wareena pukukoppikäytävän eri päiden alaovia saapuessaan ja poistuessaan. Joukkueet käyttävät eri luukkuja mennessään jäälle.

Vierasjoukkueet ohjataan käyttämään palloiluhallin puoleista ulko-ovea saapuessaan ja poistuessaan Wareenasta. Kotijoukkueen joukkueenjohtaja huolehtii asian tiedottamisesta vierasjoukkueelle.

Yleisö seuraa otteluita katsomosta istumapaikoilta, jolloin turvaetäisyydet on helpoin pitää. Tarvittaessa joukkueenjohtaja ja/tai järjestyksenvalvojat opastavat yleisöä turvaväleistä ja katsomopaikoista.

Jokaisessa pelitapahtumassa kuulutetaan:

“Arvoisa yleisö. Huomioithan vallitsevat koronaohjeet myös täällä jäähallissa. On meidän kaikkien etu noudattaa annettuja ohjeita ja suosituksia turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Käytäthän katsomoasi lähimpänä olevaa wc-tilaa. Muistathan, että voit tulla hallille vain terveenä. Pukukoppikäytävällä liikkuminen on sallittu vain nyt pelaaville joukkueille ja heidän toimihenkilöilleen sekä tuomareille.”

Fanit eivät saa antaa ”läpyjä” jäälle tuleville pelaajille.

Yleisön yhteystietojen kerääminen

THL:n ja OKM:n tapahtumajärjestäjien ohjeistuksen mukaisesti Kiekko-Ahman peleissä kerätään yleisön yhteystiedot mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämisen nopeuttamiseksi. Yhteystietona kerätään henkilön puhelinnumero. Henkilön nimeä ei kerätä. Yhteystiedon antaminen on vapaaehtoista.

Ottelukohtaisia yhteystietolistat ovat edustuksen peleissä lipunmyynnissä ja muissa otteluissa kioskin välittömässä läheisyydessä. Yhteystietojen keräämisestä tiedotetaan sisääntullessa ja kuulutuksin.

Yhteystietolistaa säilytetään kaksi viikkoa, jonka jälkeen se hävitetään. Tietoihin pääsevät käsiksi ottelun järjestävän joukkueenjohtaja ja Kiekko-Ahman hygieniavastaava.

Seurayhteistyö ja pelaajien liikkuminen joukkueiden välillä

Toistaiseksi pelaajien ja toimihenkilöiden liikkuminen eri seurojen välillä sallitaan. Toiminnassa on kuitenkin huomioitava yhteistyöseuran linjaukset ja ohjeistukset.

Seurayhteistyön jatkuminen käsitellään uudelleen välittömästi ensimmäisen tartunnan tai altistumisen ilmentyessä. Käsittelyyn osallistuvat valmennuspäällikkö, joukkueen vastuuvalmentaja ja seuran hygieniavastaava.

Oman seuran joukkueiden välinen pelaajaliikenne on niin ikään sallittu.


   
Lisää uutisia
U12
«  Helmikuu   »
Kategoriat